Epiphone Flying V Ebony

  • Mahogany  Body
  • Mahogany Neck
  • Slim Taper Neckshape
  • Indian Laurel Fretboard
  • Vintage Cherry
  •  ProBucker-2 (Hals) und ProBucker-3 (Steg) Humbucker
  • 2x Volume & Tone Poti
  • S/N 20051522315

599.00

Interessiert?
Sende uns eine Anfrage

    Artikel: