Epiphone SG G-400 Pro EB (Ebony)

  • Mahogany Body
  • Mahogany Neck
  • Pao Ferro Fretboard
  • Ebony
  • Alnico Classic Pro Humbucker

355.00

Sorry, sold!

Artikelnummer: 10445 Kategorien: , Schlagwörter: , , ,

Artikel: